Об утверждении Правил любительского и спортивного рыболовства

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

 N 19 від 15.02.99          Зареєстровано в Міністерстві 
   м.Київ              юстиції України 
                   28 квітня 1999 р. 
 vd990215 vn19            за N 269/3562 
 
    Про затвердження Правил любительського і спортивного 
    рибальства та Інструкції про порядок обчислення та 
    внесення платежів за спеціальне використання водних 
    живих  ресурсів при здійсненні любительського і 
           спортивного рибальства 
 

  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінагрополітики 
   N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 
   N 224 ( z0817-04 ) від 15.06.2004 ) 
 

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 
липня 1998 року N 1126 ( 1126-98-п ) "Про затвердження Порядку 
здійснення любительського і спортивного рибальства" Н А К А З У Ю: 
   1. Затвердити Правила любительського і спортивного рибальства 
та Інструкцію про порядок обчислення та внесення платежів за 
спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні 
любительського і спортивного рибальства ( z0270-99 ) (додаються).
   2. Визнати  такими,  що  втратили  чинність:  Правила 
любительского и спортивного лова рыбы и других водных организмов и 
растений в Западно-Черноморском бассейне, затверджені наказом 
Захчоррибводу від 24.10.83 N 148, Правила  любительского  и 
спортивного  рыболовства в водоемах бассейна Азовского моря, 
Манычских  водохранилищах,  водоемах  Калмыцкой  АССР  и 
Ставропольского края, подведомственных Азоврыбводу, затверджені 
наказом Азоврибводу від 20.07.89 N 141, Правила любительского и 
спортивного рыболовства во внутренних водоемах Украинской ССР, 
затверджені наказом Укррибводу від 01.08.90 N 83.
   Скасувати Правила  любительського  рибальства  у водоймах 
Республіки  Крим,  затверджені  наказом  Кримазчоррибводу  та 
Держуправління з охорони навколишнього природного середовища Криму 
від 21.12.93 N 76-П/46.
   3. Контроль  за  виконанням  даного  наказу покласти на 
заступника Голови Держкомрибгоспу України Степаненка О.М. 
 Перший заступник Голови               В.Бондаренко 
                       Затверджено 
                   Наказ Державного комітету 
                   рибного господарства України 
                   15.02.99 N 19 
                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   28 квітня 1999 р. 
                   за N 269/3562

Правила любительского и спортивного рыболовства

Минимальные размеры рыб разрешенных к вылову

Информация с сайта zakon5.rada.gov.ua

Добавить комментарий